czwartek, 28 marca 2013

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych

Kontynuując temat opodatkowania pracowników, którzy korzystają ze służbowych narzędzi, takich jak samochód, komputer czy telefon komórkowy warto wskazać, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję w zakresie ustalenia kwot ryczałtu za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Dla ustalenia kwoty ryczałtu, jaką pracownik musiałby uiszczać, istotne znaczenie miałaby mieć pojemność silnika auta, z którego pracownik korzysta. Dla aut o pojemności silnika do 2L ryczałt miałby wynosić 45 zł miesięcznie, zaś dla aut o pojemności powyżej 2L ryczałt ten miałby wynosić 90 zł miesięcznie.

Propozycja Ministerstwa Finansów odbiega zatem od koncepcji zaproponowanej przez Ministerstwo Gospodarki, która to koncepcja opierała się na założeniu, iż pracownik będzie przejeżdżał miesięcznie do 300 kilometrów, zaś wysokość przychodu podatnika z tego tytułu stanowiłaby iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, zaczerpniętej z rozporządzenia dot. rozliczania korzystania z prywatnego auta do celów służbowych.

Propozycje te, zarówno w przypadku resortu finansów jak i resortu gospodarki, nie są propozycjami ostatecznymi i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz