niedziela, 17 marca 2013

Nowe, dłuższe urlopy macierzyńskie

Dzień 17 marca 2013 r. z pewnością będzie należał do jednych z ważniejszych dni w życiu kobiet, które właśnie w okolicach połowy marca mają wydać na świat swego potomka. Od 1 września 2013 r. mają bowiem zacząć obowiązywać nowe zasady, dotyczące urlopów macierzyńskich. Nowelizacja przepisów z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza zmiany w zakresie urlopów dodatkowych macierzyńskich, jak również wprowadza nową instytucję - urlop rodzicielski. 

Z nowych przepisów skorzystać będą mogły osoby, które w dniu wejścia w życie nowej ustawy będą korzystać z urlopów macierzyńskich, dlatego też dla matek, które termin porodu zaplanowany mają na połowę marca jest istotne to, kiedy dziecko przyjdzie na świat i czy nie wyczerpią całego przysługującego im urlopu przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

Szerzej o nowych uprawnieniach, związanych z rodzicielstwem czytajcie na: http://www.mpips.gov.pl/urlop-rodzicielskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz