środa, 13 marca 2013

Impreza integracyjna kolejnym źródłem przychodu pracownika?

Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnim czasie niezwykle często wypowiadał się na temat różnorakich źródeł przychodu pracowników. Mieliśmy już okazję poznać stanowisko NSA, w którym sąd ten przyjął, iż używanie przez pracownika powierzonego mu służbowego  komputera, auta czy telefonu komórkowego stanowi jego przychód i powinno być opodatkowane.

Tym razem na wokandzie znalazła się sprawa spółki, która skierowała do izby skarbowej pytanie o ewentualny obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od pracownika, który uczestniczy w imprezie integracyjnej. Jak można się domyśleć - rozstrzygnięcie NSA jest niekorzystne dla pracowników - sąd stwierdził, co znamienne, iż sama potencjalna możliwość (nie fakt rzeczywistego uczestniczenia) uczestnictwa w imprezie integracyjnej stanowi przychód, który powinien być opodatkowany. Wtorkowe rozstrzygnięcie NSA (sygn akt II FSK 1428/11) należy więc do rozstrzygnięć, budzących coraz to większe kontrowersje i zagrożenie dla pracowników.

Co prawda aktualnie w podobnych sprawach można jeszcze się powoływać na kilka innych orzeczeń, które odmiennie regulują omawianą problematykę, niemniej jednak widoczna gołym okiem tendencja orzecznicza wkrótce może zostać uznana za utrwaloną linię rozstrzygania w tego typu sprawach....


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz