czwartek, 21 marca 2019

Zdrada małżonka a naruszenie dóbr osobistych

Mąż wytoczył  byłej żonie i jej kochankowi (za którego wyszła za mąż po rozwodzie) proces o ochronę dóbr osobistych, wobec zdrad, których dopuszczała się, gdy pozostawali w małżeństwie. Sądy pierwszej i drugiej instancji stwierdziły, że kobieta naruszyła cześć i dobre imię byłego męża, również jako mężczyzny i głowy rodziny, a co za tym idzie pozbawiła go poważania w środowisku, w którym mieszkali, narażając na wstyd w otoczeniu. Nadto Sąd uznał, że powód został pozbawiony poczucia więzi rodzinnych z żoną i dziećmi. Na tej podstawie zasądzono na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 35 tys. zł.

Orzeczenie zostało zaskarżone przez RPO. W ocenie Rzecznika wyrok narusza wolność osobistą pozwanych i prawo do prywatności, a w przedmiotowej sprawie decydowanie o swym życiu rodzinnym i osobistym. Sąd Najwyższy przychylił się do zastrzeżeń RPO stwierdzając, niezgodność z prawem wyroku niższych instancji, zwracając uwagę, że relacje małżeńskie oraz rodziców i dzieci normuje kodeks rodzinny, a domaganie się ochrony więzi rodzinnych jest możliwe tylko w zakresie przewidywanym przez prawo.

Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/190319657-Zdradzany-maz-nie-dostanie-zadoscuczynienia---wyrok-SN.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz