poniedziałek, 18 lutego 2019

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może naruszać wolność zrzeszania się

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zawiera regulacje, które budzą wątpliwość Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Rzecznik zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę części przepisów.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Natomiast art. 4 ust. 5 stanowi, że  jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. RPO zauważa, że ustawodawca nie przewiduje takich ograniczeń np. wobec stowarzyszeń, czy związków zawodowych.

Nadto RPO wskazuje na art. 9 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisuje koło gospodyń wiejskich do rejestru - po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele koła spełniają wymagania ustawy.  W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, regulacja przyznaje Prezesowi ARiMR zbyt szerokie kompetencje, które powinny przysługiwać sądowi rejestrowemu.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-ogranicza-konstytucyjna-wolnosc-zrzeszaniaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz