czwartek, 25 lutego 2016

Aktualności Prawne 25.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 225);
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2016 r. poz. 227);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 228);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. z 2016 r. poz. 229);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2016 r. poz. 230);
  • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29.1.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 186);
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.2.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 187).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz