wtorek, 30 września 2014

Aktualności prawne 30.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.9.2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1298);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1299);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24.9.2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1300);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1302);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1303);
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.9.2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (M.P. z 2014 r. poz. 836);
  • Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 837).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz