piątek, 15 listopada 2019

Do wydania wyroku wystarcza zgodna opinia dwóch biegłych a powoływanie trzeciego nie jest konieczne.

Do wydania wyroku wystarcza zgodna opinia dwóch biegłych a powoływanie trzeciego nie jest konieczne.

Sąd Najwyższy w jednym z ostatnich wyroków, stwierdził, że dwie zgodne merytorycznie opinie biegłych lekarzy są wystarczające do udowodnienia określonych okoliczności i nie ma potrzeby powoływania kolejnego biegłego w tym samym zakresie. Jednocześnie brak wyników jednego z wielu badań wykonywanych w przeciągu kilkunastu lat nie musi oznaczać błędu w ustaleniach faktycznych, a co za tym idzie nie uzasadnia automatycznego uwzględnienia wniosku o powołanie kolejnego biegłego.

Wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2019 r., sygnatura akt IV CSK 656/18.
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/1437566,blad-medyczny-powolywanie-bieglych.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz