niedziela, 1 lipca 2018

Aktualności prawne 4.07.2018

W dniu 4 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące akty prawne:

· 2018-07-04 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)
· 2018-07-04 - Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151, poz. 987)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 428 t.j.)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz