poniedziałek, 16 lipca 2018

Aktualności prawne 19.07.2018

W dniu 19 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w następujących aktach prawnych:

· 2018-07-19 - Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
· 2018-07-19 - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 32)
· 2018-07-19 - Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 283 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2205 t.j.)
· 2018-07-19 - Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz