wtorek, 10 lipca 2018

Aktualności prawne 13.07.2018

W dniu 13 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w prawie w następujących aktach:
· 2018-07-13 - Ustawa o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355)
· 2018-07-13 - Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261)
· 2018-07-13 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)
· 2018-07-13 - Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1314 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 t.j.)
· 2018-07-13 -
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)
· 2018-07-13 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130)
· 2018-07-13 - Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 t.j.)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz