wtorek, 8 września 2015

Aktualności prawne 8.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1312);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1315);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1317);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4.8.2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 1318);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1319);
 • Ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1320);
 • Ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1321);
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1323);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 21.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 803);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 25.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 804).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz