poniedziałek, 24 listopada 2014

Aktualności Prawne 24.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1625);
 • Ustawa z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1626);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21.11.2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1629);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1630);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1631);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.11.2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1080).
Prezydent RP 21.11.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz