wtorek, 26 lutego 2013

Koniec optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Ministerstwo finansów na początku lutego przedstawiło projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawione przez resort rozwiązania ukierunkowane są na włączenie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w struktury opodatkowania podatkiem CIT. Uzasadnieniem dla tych zmian jest, jak twierdzi Ministerstwo, zakończenie niesprawiedliwości podatkowej, polegającej na preferencyjnym opodatkowaniu uczestników tych spółek i tym samym zakończenie problematycznej kwestii optymalizacji podatkowej, dokonywanej z wykorzystaniem właśnie tych podmiotów.

Jak łatwo się domyśleć, proponowana zmiana spotkała się już z licznymi głosami krytyki. Swoje stanowisko zajął m.in. PKPP Lewiatan - więcej tutaj: http://lewiatan.pl/opinie/prawo/1

Proponowane zmiany miałyby zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., zatem osoby planujące rozpoczęcie lub przejście na tę właśnie formę prowadzenia działalności zmuszone są do zweryfikowania celowości planowanych rozwiązań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz