piątek, 15 lutego 2013

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

W dzisiejszej "GP" opublikowano ciekawy artykuł, dotyczący możliwości dochodzenia odszkodowania za umieszczone na nieruchomości słupy energetyczne czy inne tego typu urządzenia przesyłowe.

Warto zwrócić uwagę na powoływane okoliczności, dotyczące prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, która ma uregulować problematykę umieszczania urządzeń przemysłowych na prywatnych nieruchomościach.

Do czasu wprowadzenia stosownej regulacji, która w założeniu ma odgórnie ustalać wysokość odszkodowania za instalowanie urządzeń przesyłowych, właścicielom pozostaje jedynie droga sądowego dochodzenia swych roszczeń, w którym to postępowaniu sąd miarkuje wysokość należnego odszkodowania.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz