wtorek, 6 grudnia 2016

Wady rzeczy w umowie leasingu

Jak wskazuje serwis Lex.pl: "Uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy przechodzą na korzystającego z leasingu. Ale jest problem zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy".

Więcej o tym ciekawym zagadnieniu można przeczytać na http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-leasingu-korzystajacy-ma-roszczenie-o-naprawienie-szkody-z-tytulu-wad-przedmiotu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz