czwartek, 12 maja 2016

Aktualności Prawne 12.05.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.4.2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 650);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29.4.2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację (Dz.U. z 2016 r. poz. 651);
  • Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 440);
  • Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 441).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz