czwartek, 7 kwietnia 2016

Aktualności Prawne 7.04.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 461);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo czekowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 462);
  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 463);
  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.4.2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego (M.P. z 2016 r. poz. 317);
  • Zarządzenie nr 9/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 31.3.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł „Wrocław – Europejska Stolica Kultury” (M.P. z 2016 r. poz. 318).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz