wtorek, 22 grudnia 2015

Aktualności Prawne 22.12.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2151);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 1.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2152);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2155);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2157);
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2158);
 • Umowa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2159);
 • Oświadczenie rządowe z 10.11.2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2160);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (M.P. z 2015 r. poz. 1281).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz