środa, 10 grudnia 2014

Aktualności prawne 10.12.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1743);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1744);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1745);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1746);
 • Oświadczenie rządowe z 12.11.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1747);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1748);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1749);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz.U. z 2014 r. poz. 1750);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.12.2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1751);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1752);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1753).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz