czwartek, 27 marca 2014

Z orzecznictwa NSA: Bankowóz nie zawsze pozwoli na pełne odliczenie VAT

Kilka dni temu zapadło pierwsze z rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące kontrowersyjnej kwestii pełnego odliczania podatku VAT od zakupu aut typu "bankowóz". W ostatnim czasie, na skutek wprowadzanych zmian w opodatkowaniu transakcji zakupu pojazdów, tematyka możliwości pełnego odliczenia VAT przy zakupie tzw. pojazdów specjalnych była dość mocno dyskutowana.

W swym wyroku NSA zajął stanowisko zgodne z tym, jakie do tej pory reprezentowało Ministerstwo Finansów. W rozpoznawanej sprawie podatniczka, prowadząca działalność budowlaną, wystąpiła z pytaniem o możliwość odliczenia pełnej kwoty VAT w przypadku zakupu czy też leasingu auta typu bankowóz oraz od zakupu paliwa do takiego auta.Podatniczka argumentowała, iż pojazd typu bankowóz jest jej niezbędny w celu przewożenia gotówki, mającej służyć do wypłaty wynagrodzenia pracownikom oraz jej kontrahentom.

W efekcie odwołania podatniczki od stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, kolejno Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny uznały, iż wydana podatniczce interpretacja podatkowa w której wskazano, iż nie może ona odliczyć VAT w pełnym zakresie ponieważ obowiązują ją ustawowe limity, związane z odliczeniem VAT, jest prawidłowa. NSA podzielił zdanie organu skarbowego, że ograniczenia nie dotyczą wprawdzie samochodów specjalnych typu bankowóz, ale istotne jest to, że prawo do odliczenia musi być powiązane z użytkowaniem takiego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten warunek w przypadku podatniczki nie został spełniony, gdyż świadczy ona usługi budowlane, nie zaś usługi przewozu gotówki. Dodatkowo NSA przyjął, iż wypłata pensji czy zapłata kontrahentom w gotówce nie uzasadnia potrzeby korzystania z bankowozu, ponieważ takie płatności powinny być realizowane przelewami bankowymi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz