wtorek, 1 października 2013

Nowe zasady urlopu wychowawczego

Dziś wchodzi w życie ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1028). Wprowadza ona zasadę, według której miesiąc urlopu wychowawczego zarezerwowany jest do wyłącznego wykorzystania przez jednego z rodziców jako ta część urlopu wychowawczego, która nie może być przeniesiona. Oznacza to, iż pracujący rodzice będą mogli spędzić więcej wspólnego czasu na opiece nad dzieckiem.

Wydłużeniu z 3 do 4 miesięcy ulega okres równoczesnego korzystania z urlopu. Jednocześnie zmiana pozwala na dzielenie urlopu na 5 części. 

Nowa regulacja oznacza krótszy okres wychowawczy dla rodziców z pełnych rodzin w przypadku, gdy któreś z nich nie wykorzysta wspomnianego jednomiesięcznego wyłącznego okresu opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy wyniesie w takiej sytuacji do 35 miesięcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz