poniedziałek, 20 maja 2013

Projekt zmian w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wskazuje GP, resort pracy przedstawił projekt zmian do ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
Przedstawione rozwiązania przewidują m.in. oskładkowanie osób, zasiadających w radach nadzorczych. Obowiązek opłacania ubezpieczenia z tego tytułu ma być niezależny od tego, czy osoba zasiadająca w radzie nadzorczej odprowadza już składki z innego tytułu.

Niemniej jednak projektodawcy przewidują pewne ograniczenie kwotowe przychodu, powyżej którego składki nie będą musiały być już odprowadzane. 

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie opłacania składek dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz